عنــــــــــوان دوره :
مراقبت از زخم ( زخم دیابتی، زخم بستر، زخمهای ناشی از نارسایی عروقی و....)
کــــــد کارگـــــاه :
501
هزیـــــــــنه دوره :
50,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
50 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/07/13
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/07/13
زمان بـــرگزاری دوره :
سه شنبه8-12و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
-
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
لیلا تیموری
سوابق آموزشی مدرس :
– کارشناس پرستاری دارای مدرک بین المللی مراقبت از زخم و استومی از دانشگاه ایران و WCET - مربی بالین دانشگاه
ســر فصـــــــــل ها :

 بررسی زخم ها

 آشنایی با انواع زخمها ( زخمهای دیابتی، عروقی، زخم بستر و......)

 آشنایی با انواع  پانسمانهای جدید

 آموزش مراقبت با روشهای نوین از زخم ها

 

راهنمای ثبت نام