عنــــــــــوان دوره :
کارگاه شیشه گری علمی صنعتی(مقدماتی)
کــــــد کارگـــــاه :
601
هزیـــــــــنه دوره :
980,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
100ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
10 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/08/26
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/11/02
زمان بـــرگزاری دوره :
چهارشنبه 8-12و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره دانشگاه آزاد اسلامی
نـــــــــام مـــدرس :
استاد پاداش نیک
سوابق آموزشی مدرس :
استاد شیشه گری در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :

 -شناخت کپسول اکسیژن و گاز

 -شناخت مانومتر اکسیژن و رگولاتور گاز

 -شناخت چراغ یا (مشعل) و انواع کربن و ابزار کار

 -شناخت انواع شیشه های پیرکس (بروسیلیکات) ،شیشه های معمولی ،شیشه های کواتز،

 -شناخت برش شیشه با کاتر دستی

 -آموزش ساخت پیپت یا کشیدن بازو

 -آموزش Uزدن یا ساخت  مانومتر

 -آموزش ساخت بهمزن یا (اسپاتول)

 -آموزش جوش دادن دو شیشه به هم

 -آموزش ساخت سه راهی

 -آموزش ساخت وسایل آموزشی

 

راهنمای ثبت نام