عنــــــــــوان دوره :
کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار مقاله نویسی و آموزش مراحل چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین المللی ISI (ویژه علوم پایه)
کــــــد کارگـــــاه :
901
هزیـــــــــنه دوره :
60,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
6ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/08/22
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/08/22
زمان بـــرگزاری دوره :
شنبه8-12و14-16
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره دانشگاه آزاد اسلامی
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر رضا خرداد
سوابق آموزشی مدرس :
هیأت علمی دانشگاه یاسوج
ســر فصـــــــــل ها :

1-آشنایی با روش تحقیق کاربردی وعملی از مبتدی تا پیشرفته

2-آشنایی با روش پیدا کردن موضوع مقاله از مقالات و سایت های معتبر علمی

3-آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات معتبر بویژه مقالات ISCوISI به صورت جزء به جزء

4-آشنایی با سایت ها و مجلات معتبر ISCوISI در علوم پایه

5- آشنایی با درجات و ضرایب تأثیر (Impact factor)If

6-آشنایی با روش ارسال مقالات برای مجلات معتبر داخلی وISI

7-آشنایی با فرایند پیگیری و انتشار مقالات علمی داخلی وISI

8-آشنایی با نحوه ارتباطات علمی

9-آشنایی با فرآیند Revise و داوری مجلات معتبر داخلی و بین المللی ISI

 

راهنمای ثبت نام