عنــــــــــوان دوره :
کارگاه کاربردی نحوه نگارش پروپوزال و پایان نامه نویسی بر اساس اصول استاندارد ( ویژه دانشجویان ارشد )
کــــــد کارگـــــاه :
800
هزیـــــــــنه دوره :
60,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
6 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/09/03
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/09/03
زمان بـــرگزاری دوره :
چهارشنبه 10-12و 14-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
حداقل لیسانس
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه معتبر دانشگاه آزاد اسلامی
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر علیرضا انوری
سوابق آموزشی مدرس :
عضو هیات علمی دانشگاه و فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه UPM مالزی
ســر فصـــــــــل ها :

1. تکنیک های کلیدی انتخاب موضوع، انتخاب منابع و روشهای جستجوی کاربردی

2. نحوه شناسایی و انتخاب اساتید راهنما و مشاور و همکار طرح پژوهشی

3. تکنیک های ارزشمند در پروپوزال نویسی جهت پایان نامه و طرح پژوهشی

4. علل رد شدن پروپوزال 

5. روشهای نحوه نگارش با کیفیت پایان نامه

6. ارایه نکات برجسته جهت استخراج مقاله از پایان نامه و طرح پژوهشی 

7. چگونگی نحوه دفاع موفق ( نحوه چیدمان درست مطالب و ارایه مطالب طلایی در جلسه دفاع از پایان نامه )


کارگاه کاربردی نحوه نگارش پروپوزال و پایان نامه نویسی بر اساس اصول استاندارد ( ویژه دانشجویان ارشد )
راهنمای ثبت نام