عنــــــــــوان دوره :
کارگاه کاربردی تخصصی آشنایی با ساختار مقاله نویسی و آموزش مراحل چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین المللی (ویژه علوم انسانی)
کــــــد کارگـــــاه :
902
هزیـــــــــنه دوره :
60,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
6 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/09/17
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/09/17
زمان بـــرگزاری دوره :
چهارشنبه 10-12 و 14-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزاباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
حداقل دیپلم
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه معتبر دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر علیرضا انوری
سوابق آموزشی مدرس :
هیات علمی و مدرس دانشگاه
ســر فصـــــــــل ها :

1-آشنایی با روش تحقیق کاربردی وعملی از مبتدی تا پیشرفته

2-آشنایی با روش پیدا کردن موضوع مقاله از مقالات و سایت های معتبر علمی

3-آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات معتبر بویژه مقالات ISCوISI به صورت جزء به جزء

4-آشنایی با سایت ها و مجلات معتبر ISCوISI در علوم پایه

5- آشنایی با درجات و ضرایب تأثیر (Impact factor)If

6-آشنایی با روش ارسال مقالات برای مجلات معتبر داخلی وISI

7-آشنایی با فرایند پیگیری و انتشار مقالات علمی داخلی وISI

8-آشنایی با نحوه ارتباطات علمی

9-آشنایی با فرآیند Revise و داوری مجلات معتبر داخلی و بین المللی ISI

 

راهنمای ثبت نام