عنــــــــــوان دوره :
خواندن الکتروکاردیو گرام
کــــــد کارگـــــاه :
1101
هزیـــــــــنه دوره :
38,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/09/23
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/09/23
زمان بـــرگزاری دوره :
سه شنبه8-12و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
سالن کنفرانس
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت دانشجویی+کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
استاد سرکار خانم نجفی
سوابق آموزشی مدرس :
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :
  • الکتروکاردیوگرام پایه
  • بررسی ریت قلب
  • ریتم قلب
  • هیپر تروفی  و انفارکتوس  
  • تعیین محور قلب
 

راهنمای ثبت نام