عنــــــــــوان دوره :
آموزش نرم افزار SPSS مقدماتی
کــــــد کارگـــــاه :
303
هزیـــــــــنه دوره :
60,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
6 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
25 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1395/09/25
تاریـــخ پایــان دوره :
1395/09/25
زمان بـــرگزاری دوره :
پنجشنبه 12-8 و 18-14
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره از دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر عزت الله رزمی
سوابق آموزشی مدرس :
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-دارای مدرک لیسانس آمار از دانشگاه شیراز-فوق لیسانس آمارریاضی از دانشگاه شیراز-دکتری آمار ریاضی(گرایش احتمال) از دانشگاه شیراز.
ســر فصـــــــــل ها :

1- معرفی نرم افزار

2- وارد کردن داده ها

3- ویرایش داده ها و خروجی ها

4- کار با فایل داده ها

5- آمار توصیفی

6- نمودارهای آماری


راهنمای ثبت نام