عنــــــــــوان دوره :
آموزش نرم افزار SPSS تکمیلی
کــــــد کارگـــــاه :
306
هزیـــــــــنه دوره :
60,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
20 نفر
وضعیــــــــت دوره :
در حال ثبت نام
تاریـــخ شـروع دوره :
تاریخ شروع دوره متعاقبا اعلام می گردد.
تاریـــخ پایــان دوره :
تاریخ پایان دوره متعاقبا اعلام می گردد.
زمان بـــرگزاری دوره :
جمعه 12-8 و 18-14
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره از دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
اشکان خسروپور
سوابق آموزشی مدرس :
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-دارای مدرک لیسانس آمار از دانشگاه شیراز-فوق لیسانس آمارریاضی از دانشگاه شیراز.
ســر فصـــــــــل ها :

1- آزمون های همبستگی پارامتریک و ناپارامتریک

2- رگرسیون خطی

3- رگرسیون چند گانه

4- رگرسیون غیر خطی

5- تعیین پایایی پرسشنامه

6- تحلیل عاملی پرسشنامه


راهنمای ثبت نام