عنــــــــــوان دوره :
آشنایی با ابزارها و تکنیک های تحقیق و چاپ مقالات علمی
کــــــد کارگـــــاه :
1500
هزیـــــــــنه دوره :
20,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
15 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1396/01/29
تاریـــخ پایــان دوره :
1396/02/12
زمان بـــرگزاری دوره :
سه شنبه 8-16
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
اساتید هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت و حق التدریس علوم پزشکی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره دانشگاه آزاد اسلامی
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر پیمانه شکراللهی
سوابق آموزشی مدرس :
دکترای بهداشت باروری و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :

 آشنایی با انواع مقالات

 آشنایی با انواع دیتابیس ها به صورت مختصر

 نحوه انتخاب و پیدا کردن مجله مناسب

 چگونگی ساب میت کردن مقاله

 نامه به ادیتور و کاور لتر

 پیگیری مقاله

 

راهنمای ثبت نام