عنــــــــــوان دوره :
شبیه سازی فرآیند های شیمیایی و پتروشیمیایی توسط نرم افزارASPEN PLUS
کــــــد کارگـــــاه :
1600
هزیـــــــــنه دوره :
180,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
32
ظرفیــــــــت دوره :
20 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1396/02/21
تاریـــخ پایــان دوره :
1396/03/11
زمان بـــرگزاری دوره :
پنجشنبه8-12و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت دانشجویی یا کپی مدرک کارشناسی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره دانشگاه آزاد اسلامی
نـــــــــام مـــدرس :
فرزاد کریمی
سوابق آموزشی مدرس :
کارشناس ارشد مهندسی شیمی
ســر فصـــــــــل ها :

آشنایی باASPEN PLUS و قابلیت های آن

آشنایی با صفحه BLANK SIMULASION

معرفی انواع جریان ها و ورود اطلاعات مربوط به آنها

انتخابComponents  و properties

آشنایی با Mixersو SplittersوSeparators

شبیه سازی دستگاه های انتقال حرارت

شبیه سازی پمپ و توربین و کمپرسور

شبیه سازی Valveو لوله و خطوط لوله

شبیه سازی برج های تقطیر و جذب

آشنایی با ابزار های Desin specو Sensitivity Analysis

طراحی و شبیه سازی راکتور های شیمیایی

شبیه سازی واحد های تقطیر اتمسفریک و خلاء

نحوه مشاهده نتایج و گزارش گیری از فرآیند انجام شده

 

راهنمای ثبت نام