عنــــــــــوان دوره :
گارگاه آموزشی مدارات الکترونیکی درتجهیزات پزشکی (دوره مقدماتی1)
کــــــد کارگـــــاه :
103
هزیـــــــــنه دوره :
390,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
32ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
18 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1396/08/01
تاریـــخ پایــان دوره :
1396/08/22
زمان بـــرگزاری دوره :
دوشنبه8-18
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت دانشجویی+کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
استاد بیژن زاده
سوابق آموزشی مدرس :
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ســر فصـــــــــل ها :

-مفاهیم پایه الکترونیک

-آشنایی با قطعات الکترونیک

-نقشه خوانی مدارات الکترونیکی

-کار با دستگاه ها و ابزارها

-تست قطعات الکترونیکی

-آشنایی با منابع تغذیه

-ساخت منابع تغذیه و مدارات کاربردی


راهنمای ثبت نام