عنــــــــــوان دوره :
آموزش نرم افزار SPSS مقدماتی
کــــــد کارگـــــاه :
3970409
هزیـــــــــنه دوره :
25,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
6 ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
25 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1397/04/09
تاریـــخ پایــان دوره :
1397/04/09
زمان بـــرگزاری دوره :
شنبه8-12و14-16
محل بـــرگزاری دوره :
طبقه چهارم دانشکده پزشکی
مـــدارک مورد نیـــاز :
کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه پایان دوره از دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
جناب آقای اشکان خسروپور
سوابق آموزشی مدرس :
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :

1- معرفی نرم افزار

2- وارد کردن داده ها

3- ویرایش داده ها و خروجی ها

4- کار با فایل داده ها

5- آمار توصیفی

6- نمودارهای آماری


راهنمای ثبت نام