عنــــــــــوان دوره :
خواندن الکتروکاردیو گرام
کــــــد کارگـــــاه :
3970415
هزیـــــــــنه دوره :
50,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
8ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1397/04/15
تاریـــخ پایــان دوره :
1397/04/15
زمان بـــرگزاری دوره :
جمعه12-8و14-18
محل بـــرگزاری دوره :
طبقه چهارم دانشکده پزشکی
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت دانشجویی+کپی کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهینامه دانشگاه آزاد
نـــــــــام مـــدرس :
خانم استاد ژاله نجفی
سوابق آموزشی مدرس :
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :
  • الکتروکاردیوگرام پایه
  • بررسی ریت قلب
  • ریتم قلب
  • هیپر تروفی  و انفارکتوس  
  • تعیین محور قلب
 

راهنمای ثبت نام