عنــــــــــوان دوره :
مربیگری بدنسازی
کــــــد کارگـــــاه :
3970423
هزیـــــــــنه دوره :
300,000 تومان
مــــــــــدت دوره :
32ساعت
ظرفیــــــــت دوره :
30 نفر
وضعیــــــــت دوره :
برگزار شده
تاریـــخ شـروع دوره :
1397/04/23
تاریـــخ پایــان دوره :
1397/04/26
زمان بـــرگزاری دوره :
شنبه تا سه شنبه 8-12 و14-16
محل بـــرگزاری دوره :
دانشگاه آزاد فیروزآباد-دانشکده علوم پزشکی- طبقه4
مـــدارک مورد نیـــاز :
کارت ملی
نوع مدرک اعطایــــی :
گواهی نامه پایان دوره دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد با تاییدیه اداره تربیت بدنی فیروزآباد
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر سعید یزدانی
سوابق آموزشی مدرس :
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
ســر فصـــــــــل ها :

فیزیولوژی قلب و عروق

فیزیولوژی تمرینات ورزشی(استقامتی،قدرتی،سرعتی)

تکنیکهای کار باوزنه

برنامه نویسی تغذیه

مکملهای ورزشی

 

راهنمای ثبت نام