شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

1.رعایت موازين اخلاقي در طي دوره آموزشي و  مقررات   دانشگاه  و مؤسسه الزامی می باشد.

2. طي گذراندن دوره ها،جزوه وCD  مطالب آموزشي و نرم افزارهای مورد نیاز در اختیارکار آموز قرار خواهد گرفت.

3.شرط تشکیل کلاس ها به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان در هر دوره می باشد.

4.در صورت تعطیلی کلاس به هر دلیل از سوی دانشگاه یا مؤسسه، جلسه جبرانی در زمان مناسب با موافقت کارآموزان برگزار خواهد شد .

5.کارآموزان باید قبل از شروع کلاس هزينه دوره آموزشي را پرداخت نماید.

6.هزینه ثبت نام پس از شروع کلاس ها به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

7. چنانچه کارآموز 3 روز قبل از شروع کلاس مربوطه انصراف دهند ، با کسر 10 درصد از شهریه آموزشی ، باقیمانده مبلغ به وی بازگردانده می شود.

8.عدم حضور کارآموزان در کلاس مربوطه و در زمان مقرر به هرعنوان به عهده وی بوده و آموزشگاه هیچگونه تعهدی در قبال آن نخواهد داشت و شهريه پرداخت شده غير قابل استرداد ميباشد.

9.هزینه پذیرایی بین کلاس ها به عهده مجری می باشد.

10.عدم رعايت پيش نياز ها برای شرکت در کلاس به عهده کارآموز می باشد.

11.تامین تجهیزات آموزشی مناسب و به روز با کارکرد صحیح به عهده «مجری» می باشد.

12.کارآموز ملزم به رعایت کلیه نکات فنی و اصول ایمنی تجهیزات موجود در کارگاه دوره می باشد.

13.استفاده از لپ تاپ شخصی در کلاس منعی ندارد.

14.برای کار با نرم افزار ها، سیستم رایانه ای مناسب در اختیار کارآموز قرار خواهد گرفت.

15.استفاده از تلفن همراه در محیط كلاس اكیدا ممنوع بوده و کار آموزان موظفند آن را در مدت آموزش خاموش و یا بر روی حالت بی صدا نگه دارند.

16.جبران هر گونه خسارت مالی اعم از جزئی و کلی به امکانات و تجهیزات آموزشی ، متوجه شخص خسارت زننده بوده  و بایستی در تاّمین هزینه خسارت وارده اقدام نمیاد.