این مجموعه ابزارآلات مورد استفاده کارآموزان می باشد

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت برای شما: ۲۶۵,۰۰۰ تومان


مجموعه شامل ابزار ها و وسایل ذیل می باشند: